Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6

033-2462233

06-23013111

info@evankroonconsultancy.nl

 

Bedrijfsondersteuning Afdrukken

Wat voor redenen kunnen er zijn om een beroep te doen op een interim manager?


Een aantal mogelijkheden wordt hieronder weergegeven:

  • Een leidinggevende of directeur kan door ziekte of andere omstandigheden tijdelijk of permanent uit beeld verdwijnen. Hiervoor is met spoed een tijdelijke invulling vereist zodat de organisatie niet stuurloos wordt.
  • Door huidig economisch klimaat heeft het bedrijf  te maken met grote schommelingen in omzet waardoor ingrijpen in de organisatie onontkoombaar is.
  • Door snelle groei of veranderende marktomstandigheden is de beheersbaarheid van het bedrijf de eigenaar boven het hoofd gegroeid en is er behoefte aan meedenken op directieniveau. Zaken zoals ontwikkelen toekomstvisie, opstellen investeringsplannen, verplaatsen huisvesting, uitbreiden of juist inkrimpen personeelsbestand spelen een grote rol.
  • Vaktechnisch gaat het de ondernemer goed af. Delegeren, leiding geven en goed communiceren met werknemers en klanten vraagt echter veel aandacht en is niet het sterkste punt van de praktisch ingestelde ondernemer.
  • Er is een groot project verworven maar binnen de huidige personeelsbezetting is eigenlijk geen capaciteit is om dit project op directieniveau aan te sturen.
  • Ivm reorganisatie zullen vertrouwelijke gesprekken met medewerkers moeten worden gevoerd en zullen functies onder de loep worden genomen.
  • Er wordt hard nagedacht om een nieuw product of een andere opdrachtgeverskring aan te boren. Is dit verstandig en haalbaar?
  • Welke maatregelen moeten genomen worden om het bedrijfsresultaat te verbeteren?

 

Dikwijls heeft de ondernemer of instelling haar eigen relatie op gebied van administratie of accountancy. Evan Kroon Consultancy B.V. zorgt voor goede samenwerking en communicatie met deze partijen. Indien daar behoefte aan is, kan Evan Kroon Consultancy een beroep doen op gerenommeerde partners op gebied van fiscale, administratieve en juridische aspecten.

Als interim manager cq bedrijfsadviseur kan Evan Kroon onbevooroordeeld werken aan structurele oplossingen voor uw bedrijfsproblemen!