Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6

033-2462233

06-23013111

info@evankroonconsultancy.nl

 

Voor wie Afdrukken

Binnen het bedrijfsleven richt Evan Kroon Consultancy B.V. zich met name op ondernemingen binnen de sector van het midden- en kleinbedrijf (zgn. mkb-bedrijven).

Door de persoonlijke ervaring als bouwondernemer is de bouw- en vastgoedsector (in breedste zin van het woord) een specialisme van Evan Kroon.

Daarnaast worden opdrachten uitgevoerd voor vastgoedeigenaren, Verenigingen Van Eigenaren, bedrijfsondersteunende ondernemingen/instanties zoals accountantskantoren, verzekeringsagenten, bankinstellingen e.d.

Opdrachten kunnen in hoofdlijnen als volgt worden onderscheiden:

  • Rechtstreeks betrekking hebbend op de eigen organisatie of eigen bezit
  • Ingeschakeld worden door bijvoorbeeld accountant of bankinstelling om één van haar cliënten of bedrijfs- of projectmatig te ondersteunen. 
  • Ingeschakeld worden door bijvoorbeeld Vereniging van Eigenaren, Vastgoedbeheerder, woningcorporatie ivm advisering en begeleiding van projecten en onroerend goed- objecten.

Na persoonlijke kennismaking en uitwisseling van gegevens wordt de samenwerking als maatwerk voor de opdrachtgever ingepland en opgestart.